Status - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu określają:

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu z dnia 11.05.2017 r.

Regulamin Komisariatu Policji w Chorzeleahc z dnia 14.05.2015 r.

Zmiana do Regulaminu Komisariatu Policji w Chorzelach nr 1

Metryczka

Data publikacji : 16.12.2008
Data modyfikacji : 07.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Fabrykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Fabrykiewicz KPP Przasnysz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Fabrykiewicz
do góry