Przyjmowanie i Załatwianie Spraw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - przyjmowanie i załatwianie spraw - KPP w Przasnyszu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu.

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

ul. Świerkowa 5  06-300 Przasnysz

 

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych; adres mailowy: iod.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Zespołu Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu: ul. Świerkowa 5  06-300 Przasnysz, tel. 47 70 483 27, 47 70 483 07, fax: 47 70 483 11

 

Pani/Pana dane  osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej - stanowiacej załącznik do Decyzji nr 19/11 Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu z dnia 15.03.2011 r.

 

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tresci danych i ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne. Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

 

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2018
Data modyfikacji : 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Błaszczak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Błaszczak
do góry