Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRZASNYSZU

 

INSP. TOMASZ ŁYSIAK

Służbę w Policji pełni od 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej, a w roku 2019 studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku służby związany z pionem prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
 • Naczelnik Sekcji Sztabu Policji Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu
 • Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim
 • Od 2 lipca 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 


 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRZASNYSZU

 

 PODINSP. ŁUKASZ JĘDRASIK

 

  Służbę w Policji pełni od 2006 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W 2021 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku służby związany z pionem kryminalnym.

        Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 •  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku
 • od 01.12.2019 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu

       Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 


Metryczka

Data publikacji : 16.12.2008
Data modyfikacji : 15.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Błaszczak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Błaszczak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Cichocka

Nawigacja

do góry