Komunikat dla osób ukaranych mandatami karnymi - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dla osób ukaranych mandatami karnymi

KOMUNIKAT DLA OSÓB UKARANYCH MANDATEM KARNYM


(nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne)
Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr :
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.
SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN
Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :
1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.
Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „Przelew US”.

 

Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online.

 

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:


SWIFT (BIC): NBPL PLPW
IBAN: PL

 

Metryczka

Data publikacji : 18.01.2016
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Błaszczak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Fabrykiewicz Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Błaszczak
do góry