Deklaracja dostępności/

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KPP-ETR I PJM

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na tereniepowiatu. Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji po uzyskaniu opinii Starosty. Komendant Powiatowy Policji jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policjinależą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

 • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
 • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
 • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu to między innymi:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
 • zabezpieczanie śladów i dowodów,
 • układanie programów profilaktycznych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
 • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Pliki do pobrania

 • PJM
  Data publikacji 11.10.2023 11:00
  (mp4 29.7 MB)

Metryczka

Data publikacji : 11.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Cichocka
do góry