Deklaracja dostępności/

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu można:

- wysłać na adres: Ilona CichockaKomenda Powiatowa Policji w Przasnyszu, ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz..

- złożyć osobiście w sekretariace Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu,  ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8.00-16:00.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ilona.cichocka@ra.policja.gov.pl

 

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Metryczka

Data publikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Cichocka
do góry